Doch nu wil Ik verder zwijgen over den allerhoogste des rijks om U ter audientie te leiden bij een koning, doch slechts een "filmkoning", n. l. bij Max Linder. Kent ge Max Linder niet? Zouden er werkelijk vele plaatsen op aarde te noemen zijn, waar men Max Linder niet kent? Ik geloof van niet. Iedereen kent immers den "film-Max". De echte levende speelt nu hier in Berlijn in een door hem vervaardigd stuk: "Uit liefde tot eksteroog-operateur". Hij is de attractie van de Wintergarten. Aan het werkelijk amusant stukje, waarin Max gelegenheid heeft zijn kunst te toonen, gaat een heel vermakelijke film vooraf: "De reis van Max Linder van Parijs naar Berlijn". Door de grootste moeielijkheden heenworstelende vertrekt hij van Parijs per ballon welke hij boven Berlijn verlaat. Plotseling valt er een regen van dakpannen op het tooneel en onder donderend applaus komt de levende Max op het tooneel zakken. Dag aan dag is de Wintergarten voor vele dagen vooruit uitverkocht, omdat Max Linder er speelt, de heusche Max. (Nieuwsblad van Friesland, 1.1.1913)